Firma Nowa Rehabilitacja Spółka z o.o. została utworzona w grudniu 2007 roku. Od 2008 r. firma świadczy  usługi medyczne. W 2010 r. Spółka powołała do życia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowa Rehabilitacja, który otworzył swoją pierwszą jednostkę organizacyjną: Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Kraków-Południe w Krakowie przy ul. Polarnej 10. W ramach tej jednostki organizacyjnej utworzono wtedy kilka komórek organizacyjnych, m.in.: Pracownię Fizjoterapii oraz Poradnie: Rehabilitacyjną, Chorób Wewnętrznych, Neurologiczną, Geriatryczną. Od 2011 roku świadczy usługi rehabilitacyjne w ramach kontraktu z NFZ. W 2013 roku firma wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. W 2013 roku firma zakończyła I etap rozbudowy ośrodka i przeniosła się do nowego budynku w Krakowie przy ul. Komuny Paryskiej 24 (50 metrów od pierwszej lokalizacji). Centrum jest wielospecjalistyczną przychodnią połączoną z ośrodkiem rehabilitacyjnym świadczącym usługi z zakresu rehabilitacji medycznej zarówno ambulatoryjnej jak i domowej. 

W planach, w związku z realizacją dalszych etapów rozbudowy ośrodka, pozostają:

  • utworzenie poradni stomatologiczno-protetycznej,
  • budowa zakładu rehabilitacji wodnej z basenem rehabilitacyjnym (w trakcie realizacji),
  • budowa oddziału dziennego rehabilitacji kardiologicznej,
  • budowa oddziału dziennego rehabilitacji neurologicznej.

                                       

 
Stworzenie nowoczesnego ośrodka
medyczno-rehabilitacyjnego drogą rozwoju
Spółki Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o.
 
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013
 
"Fundusze Europejskie dla Małopolski"
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.