Lek. med. Andrzej Sałakowski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykładowca w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, a następnie w Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Specjalista chorób wewnętrznych.
Specjalista rehabilitacji medycznej.

Od 2008 roku do chwili obecnej kierownik NZOZ Nowa Rehabilitacja.

Pracuje w poradni chorób wewnętrznych i w poradni rehabilitacji medycznej.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób internistycznych i chorób układu ruchu.

Dodatkowo wykonuje badania wysiłkowe EKG oraz próby ergospirometryczne.

Lek. Paulina Kalandyk-Sałakowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalista okulistyki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie diagnostyki i leczenia chorób oczu a zwłaszcza chorób siatkówki i ciała szklistego.

Posiada ukończone kursy i szkolenia w zakresie chirurgii witreoretinalnej, angiografii fluoresceinowej, OCT, ultrasonografii okulistycznej oraz iniekcji doszklistkowych preparatem Lucentis.

Lek. med. Katarzyna Falisz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu chorób wewnętrznych.

Aktualnie pracuje w naszym Ośrodku przy Projekcie Diagnostyki, Profilaktyki i Rehabilitacji Geriatrycznej z wykorzystaniem elementów Teleopieki.

Lek. med. Anna Janas

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalista kardiologii z killkuletnim doświadczeniem w zakresie diagnostyki.

W naszym Ośrodku udziela porad kardiologicznych oraz wykonuje echo serca.

Dr hab. n. med. Jacek Czepiel

Specjalista chorób zakaźnych.

Specjalista chorób wewnętrznych.

Adiunkt w Klinice Chorób Zakaźnych i Tropikalnych, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Szpital Uniwersytecki Kraków.

 Konsultacje w zakresie chorób infekcyjnych a w szczególności:

- choroby odkleszczowe, w tym borelioza

- wirusowe zapalenia wątroby (zwłaszcza HBV, HCV)

- konsultacja i zalecenia przed wyjazdem do kraju tropikalnego

- ocena stanu zdrowia po powrocie z kraju tropikalnego

- leczenie chorób tropikalnych

- choroby pasożytnicze

- konsultacje dotyczące możliwości zakażenia wirusem HIV (np. w związku z kontaktami seksualnymi)

W naszym Ośrodku wykonuje:

- USG jamy brzusznej

- USG tarczycy

Lek. med. Kamil Bugała

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski w Zabrzu.
W trakcie specjalizacji z kardiologii, z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki układu sercowo-naczyniowego.
Obecnie w naszym Ośrodku wykonuje echo serca Pacjentom biorocącym udział w Projekcie Diagnostyki, Profilaktyki i Rehabilitacji Geriatrycznej z wykorzystaniem elementów Teleopieki.
 

Dr n. med. Andrzej Zając

Od 10 lat specjalizuje się głównie w chirurgii wad wrodzonych u nowordka oraz torakochirurgii.

Konsultant w trzech oddziałach Intensywnej Terapii Noworodka w Krakowie (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Szpital Uniwersytecki, Szpital "Ujastek") oraz dwóch innych szpitalach (Szpital św. Ludwika, Szpital Siemiradzkiego).

Adiunkt w Klinice Chirurgii Dziecięcej CM UJ, prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego, Instytytu Stomatologi oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.

W naszym Ośrodku udziela konsultacji w ramach Poradni Chirurgii Dziecięcej.

mgr Agata Pstrusińska

Tyflopedagog, rehabilitant wzroku, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z problemami wzrokowymi.

Rehabilitant wzroku dokonuje funkcjonalnej oceny widzenia, pomaga w doborze odpowiednich pomocy optycznych i nieoptycznych, w zależności od indywidualnych potrzeb. rowadzi indywidualne zajęcia zgodnie z możliwościami i potrzebami pacjentów tak, by w pełni wykorzystywali wzrok do codziennej aktywności.

W przypadku małych dzieci udziela informacji na temat specyfiki rozwoju małego dziecka z problemami wzrokowymi, określa umiejętności i potrzeby wzrokowe dziecka na podstawie obserwacji zabawy kierowanej i swobodnej dziecka.

Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji wzrokowych.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.