Regulamin Pracowni Fizjoterapi NZOZ Nowa Rehabilitacja

 1. Pacjent umawia się na wizytę lekarską/zabiegi rehabilitacyjne telefonicznie pod numerem 783 444 444 lub osobiście w Rejestracji NZOZ Nowa Rehabilitacja.
 2. Pacjent korzystający z rehabilitacji w NZOZ Nowa Rehabilitacja rozpoczyna zabiegi od konsultacji lekarskiej (wg zlecenia) lub wizyty diagnostycznej u magistra fizjoterapii, który decyduje o realizowanych zabiegach.
 3. Na wizytę lekarską lub wizytę diagnostyczną u magistra fizjoterapii Pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację lekarską.
 4. Na wizytę diagnostyczną Pacjent przychodzi z 10 minutowym wyprzedzeniem w celu założenia dokumentacji medycznej w Rejestracji.
 5. Na zabiegi rehabilitacyjne (kinezyterapię/terapię manualną, masaże lecznicze, fizykoterapię) pacjent przygotowuje się poprzez przebranie w szatni NZOZ Nowa Rehabilitacja w odpowiedni strój (np. sportowy), obuwie zamienne oraz przyniesienie własnego ręcznika. Dodatkowo na zabieg jonoforezy i fonoforezy Pacjent dostarcza lek przepisany przez lekarza lub zasugerowany przez fizjoterapeutę oraz gazę. Korzystanie z szatni przed zabiegami jest obowiązkowe.
 6. Odwołanie zabiegu możliwe jest z wyprzedzeniem 24-godzinnym telefonicznie lub osobiście w Rejestracji NZOZ Nowa Rehabilitacja. W przypadku nieodwołania lub odwołania ale ze zbyt krótkim wyprzedzeniem umówionego terminu Pacjent ponosi koszt zabiegu. Odwoływanie zabiegów możliwe jest tylko od poniedziałku do piątku, tzn. zabieg z poniedziałku z godziny 12:00 można odwołać do piątku do 12:00. Inny przykład: Zabieg z soboty z godziny 13:00, można odwołać do piątku do 13:00.
 7. W NZOZ Nowa Rehabilitacja akceptowane są jedynie wpłaty gotówkowe.
 8. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin zabiegów informuje Rejestrację oraz reguluje należność PRZED WYKONANIEM ZABIEGÓW wg cennika dostępnego na stronie www.nowarehabilitacja.pl lub w Rejestracji.
 9. Ustalona godzina jest godziną ROZPOCZĘCIA zabiegów w Pracowni Fizjoterapii.
 10. W przypadku spóźnienia z winy Pacjenta, zabiegi na które Pacjent się spóźnił mogą nie zostać wykonane lub zostaną skrócone o czas spóźnienia.
 11. Zabiegi w Pracowni Fizjoterapi NZOZ Nowa Rehabilitacja wykonywane są wg rozpisanych godzin. W przypadku opóźnienia wynikającego z winy Pracowni lub Rejestracji wszystkie zabiegi, na które Pacjent był umówiony zostaną wykonane.
 12. Po zakończonym zabiegu Pacjent potwierdza wykonanie zabiegów poprzez złożenie podpisu na karcie zabiegowej. Kolejne terminy wizyt/zabiegów ustalane są w Rejestracji NZOZ Nowa Rehabilitacja wg informacji przekazanej przez magistra prowadzącego.
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.