Szanowni Państwo!

NOWA REHABILITACJA ma zaszczyt zaprosić POZ-y z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego do udziału w projekcie „Jakość w POZ”. Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych w placówkach POZ z terenu woj. małopolskiego i podkarpackiego, zwiększenie kompetencji zawodowych personelu pomocniczego POZ oraz poprawa dostępności do tanich i wysokiej jakości działań prozdrowotnych, takich jak prowadzona regularnie edukacja zdrowotna pacjentów, wdrożenie telekonsultacji z deficytowymi specjalistami AOS w stałej praktyce przychodni POZ.

Projekt ma doprowadzić do zaspokojenia części potrzeb pacjentów placówek POZ, przyspieszyć diagnostykę i zwiększyć skuteczność leczenia niektórych grup chorób, bez konieczności częstych dojazdów do oddalonych przychodni specjalistycznych.

W ramach projektu dla każdego z POZ-ów objętych projektem, realizowane będą 4 działania:

  1. Wdrożenie systemu zarządzania jakością w każdym z POZ-ów – BEZPŁATNE wsparcie dla kadr zarządzających w tych POZ-ach w formie aplikacji do  zarządzania jakością, bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami kadr zarządzających tych POZ-ów.
  2. Edukacja prozdrowotna dla pacjentów tych POZ-ów (indywidualna, grupowa, przez internet) – BEZPŁATNE szkolenia dla pacjentów, które mają odciążyć lekarzy POZ-ów,
  3. BEZPŁATNE szkolenia dla pracowników pomocniczych POZ-ów, np. rejestratorek, obsługi telefonicznej, pielęgniarek, pracowników działów rozliczeń w zakresie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, przepisów prawnych obowiązujących w POZ i AOS, metod podnoszenia jakości usług realizowanych w tych POZ-ach, obsługi osób niepełnosprawnych,
  4. Bezpłatne specjalistyczne telekonsultacje dla lekarzy POZ-ów oraz dla pacjentów POZ-ów. W ramach projektu BEZPŁATNIE wyposażymy POZ-y w stanowiska do telekonsultacji oraz uruchomimy internetowy system telekonsultacji dla pacjentów. Będzie to ułatwienie w pracy dla lekarzy POZ-ów oraz ułatwienie dla pacjentów tych POZ-ów. W oczach pacjentów POZ-y objęte programem będą bardziej nowoczesne od innych.

Telekonsultacje w projekcie mają na celu umożliwienie szybkiej diagnostyki w przypadku kilku grup chorób, takich jak skoliozy i wady postawy u dzieci i młodzieży, zaburzenia metaboliczne (np. hipercholesterolemii) i choroby ukł. krążenia niezależnie od wieku, zab. funkcji poznawczych, szczególnie u pacjentów 60+.

Projekt jest bezpłatny dla uczestników i jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”

Rejestracja uczestników (POZ-ów) pod adresem qpoz@nowarehabilitacja.pl

Dokumentacja projektowa (deklaracje uczestników, regulamin) znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

W razie pytań proszę o kontakt pod adresem email andrzej@nowarehabilitacja.pl lub telefonicznie 783444444 wybierając tonowo nr 6

Serdecznie zapraszamy

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.