Szanowni Państwo

 

NOWA REHABILITACJA ma zaszczyt zaprosić personel oraz pacjentów POZ-ów z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego włączonych do projektu do udziału w projekcie „Poprawa jakości usług medycznych w wybranych przychodniach POZ z terenu województwa małopolskiego i podkarpackiego”, który w wyniku  konkursu pn. Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej (nr POWR.05.02.00-IP.05-00-008/17) ogłoszonego przez Ministra Zdrowia uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

W ramach projektu są organizowane bezpłatne szkolenia dla personelu zgłoszonych POZ oraz są świadczone bezpłatne usługi dla pacjentów tych POZ, co ma ułatwić pracę w tych POZ-ach.

W ramach projektu każdy włączony do projektu POZ otrzyma:

1. BEZPŁATNY Elektroniczny system zarządzania jakością dla właścicieli POZ wraz z doradztwem w zakresie optymalizacji jakości, w tym szkolenia kadr zarządzających POZ w zakresie m.in. zmieniających się przepisów prawa, RODO.

2. Możliwość BEZPŁATNYCH porad w zakresie edukacji prozdrowotnej prowadzonej indywidualnie i grupowo oraz zdalnie dla pacjentów POZ-ów włączonych do projektu (z porad edukacji prozdrowotnej będą mogli korzystać jedynie pacjenci z POZ-ów włączonych do projektu).

Z jakimi problemami mogą zgłaszać się pacjenci?

KONSULTACJE ZZAKRESU REHABILITACJI MEDYCZNEJ obejmują problematykę zespołów bólowych układu ruchu z uwzględnieniem m.in.:

– odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa na tle choroby zwyrodnieniowej kregosłupa i dyskopatii,

– chorób zwyrodnieniowych stawów biodrowych oraz kolanowych,

– przyczyn oraz postępowania terapeutycznego.

Obejmują także problematykę wad postawy z uwzględnieniem:

– charakterystyki prawidłowej postawy ciała oraz wad postawy,

– schematów postępowania korekcyjnego.

KONSULTACJE Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH obejmują m.in. problematykę cukrzycy oraz hipercholesterolemii z uwzględnieniem:

– przyczyn oraz objawów chorób metabolicznych,

– ryzyka i konsekwencji zdrowotnych w przypadku nieodpowiedniego leczenia,

– wpływu stylu życia i czynników ochronnych na poprawę stanu zdrowia.

KONSULTACJE Z ZAKRESU GERIATRII obejmują m.in. problematykę chorób typowych dla wieku podeszłego z uwzględnieniem:

– najczęstszych dolegliwości zdrowotnych występujących w jesieni życia,

– zalecanych badań profilaktycznych,

– czynników ryzyka oraz czynników ochronnych chorób przewlekłych związanych z wiekiem, w tym zaburzeń funkcji poznawczych (np. otępienia),

– niebezpiecznego zjawiska przyjmowania wielu leków oraz niebezpiecznych dla zdrowia interakcji lekowych.

KONSULTACJE Z ZAKRESU PSYCHOLOGII obejmują problematykę zdrowia psychicznego z uwzględnieniem:

– zaburzeń funkcji poznawczych, nastroju,

– zaburzeń koncentracji oraz zjawiska nie radzenia sobie ze stresem,  

– tematyki terapii psychologicznej i psychoterapii,

– objawów i sposobów leczenia depresji,

– objawów i sposobów leczenia zespołów otępiennych.

KONSULTACJE DIETETYKA obejmują m.in. problematykę zaburzeń odżywiania, w tym:

- nadwagi i otyłości,

- niedożywienia i wyniszczenia,

- niedoborów witamin i składników mineralnych.

3. Możliwość BEZPŁATNYCH szkoleń dla pielęgniarek, rejestratorek, pracowników obsługi telefonicznej POZ-ów m.in. w zakresie prawa medycznego, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, elektronicznej dokumentacji medycznej, RODO, zasad obsługi pacjentów, zasad współpracy między POZ a AOS. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty.

4. Możliwość korzystania z NOWOCZESNEGO BEZPŁATNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO TELEKONSULTACJI dla lekarzy POZ i pacjentów POZ, w ramach którego zarówno lekarze POZ, jak i pacjenci będą mogli korzystać z BEZPŁATNYCH TELEKONSULTACJI różnych specjalistów, co stanowi duże ułatwienie dla pacjentów i odciążenie dla lekarzy POZ.

Rejestracja zainteresowanych oraz informacja na temat projektu możliwa telefonicznie 783 444 444 wewn. 6 lub mailowo pod adresem email qpoz@nowarehabilitacja.pl

Dokumentacja projektowa (deklaracje uczestników, regulamin) znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Lista POZ-ów uczestniczących w projekcie

Więcej informacji o projekcie na FACEBOOK

Serdecznie zapraszamy

Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.