Bezpłatny kurs "Fizjoterapia w geriatrii z elementami nowoczesnych metod terapii"

NOWA REHABILITACJA SP. Z O.O. w Krakowie serdecznie zaprasza FIZJOTERAPEUTÓW (także z licencjatem) na BEZPŁATNY kurs:

FIZJOTERAPIA W GERIATRII z elementami nowoczesnych metod terapii.

Kurs trwa 5 dni (40 godzin wykładowych, w tym 20 godzin ćwiczeń z pacjentami !).

Zapisy mailowe (szkolenia@nowarehabilitacja.pl) lub telefoniczne 783 444 444.

Uwaga:

- kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu uznawanego przez MZ,

- dla osób spoza Krakowa (min. 50 km od Krakowa) POKRYWAMY KOSZTY NOCLEGÓW W KRAKOWIE.

 

Kurs dotyczy problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego i będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia, Cel Operacyjny 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się; Działanie 3. Działania edukacyjne: edukacja pracowników ochrony zdrowia.

 

Liczba godzin dydaktycznych w ramach kursu:               40 godzin

20 godzin wykładowych (z czego 1 godzina na egzamin),

20 godzin warsztatowo-seminaryjnych i ćwiczeń, w tym:

7 godzin seminaryjnych,

5 godzin warsztatowych,

4 godziny studium przypadków klinicznych,

4 godziny ćwiczeń klinicznych.

Liczebność grup:                                            15-25 osób

Ramy czasowe kursu:                                     kurs pięciodniowy

 

Forma i warunki zaliczenia kursu

Kurs doskonalący kończy się egzaminem. Uczestnikom, którzy zaliczą egzamin wystawione zostanie świadectwo ukończenia kursu. W przypadku niezaliczenia egzaminu uczestnik może otrzymać zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub przystąpić do egzaminu poprawkowego w ramach innej edycji kursu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach.
W uzasadnionych przypadkach uczestnik może otrzymać zgodę od organizatora kursu na uzupełnienie brakującego zakresu szkolenia w ramach innej edycji kursu i wówczas przystąpić do egzaminu.

 

CEL KURSU

Poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki geriatrycznej z uwzględnieniem oceny stanu pacjenta w wieku podeszłym, w szczególności problematyki sprawności funkcjonalnej i jakości życia, współpracy z zespołem terapeutycznym obejmującej planowanie kompleksowej rehabilitacji, prowadzenie fizjoterapii i kontrolę stanu pacjenta w trakcie rehabilitacji szpitalnej i ambulatoryjnej.

 

PLAN KURSU

Kurs obejmuje 5 zintegrowanych modułów kształcenia dla których zdefiniowano szczegółowe efekty kształcenia.

Wyodrębnione moduły kształcenia to:

 • Moduł 1 - Proces starzenia się - diagnostyka i specyfika postępowania fizjoterapeutycznego w geriatrii.
 • Moduł 2 - Wybrane procedury fizjoterapeutyczne w ramach zespołowego podejścia geriatrycznego.
 • Moduł 3 - Uwarunkowania pracy fizjoterapeuty z pacjentem w wieku podeszłym wynikające z zaburzeń funkcji narządów zmysłów i wyższych czynności nerwowych.
 • Moduł 4 - Metody fizjoterapeutyczne - specyfika starości.
 • Moduł 5 - Dobre i złe oblicza starości.

Celem pierwszego modułu kształcenia jest zapoznanie z kompleksowym podejściem diagnostycznym i terapeutycznym oraz przedstawienie roli fizjoterapeuty w zespole geriatrycznym i rehabilitacyjnym.

W ramach każdego z kolejnych modułów zdobyta wcześniej wiedza jest poszerzana o specyfikę wielkich problemów geriatrycznych oraz powtarzana.

Ważnym elementem każdego z 4 modułów jest analiza przypadku klinicznego, zajęcia warsztatowe oraz bezpośrednia praca z pacjentem.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Kto może wziąć udział w Kursie?

Odp.: Fizjoterapeuta. Fizjoterapeutą jest osoba, która zgodnie z ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994), tj. posiadająca tytuł:

a)            magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy;

b)            magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2–7 ustawy;

c)            licencjata uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy;

d)            zawodowy technika fizjoterapii uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8 ustawy.

 

 1. Co trzeba zrobić, żeby dostać się na kurs?

Odp.: Do udziału w kursie kwalifikowany jest fizjoterapeuta, który dostarczy osobiście lub za pośrednictwem poczty komplet dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych (najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu), tj. wypełnioną ankietę oraz kwestionariusz, kserokopię dyplomów potwierdzających kwalifikacje.

 

Wymagane dokumenty:

 • deklaracja uczestnictwa w kursie [wyślemy na maila]
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych [zawarta w deklaracji],
 • ankieta (kwestionariusz osobowy; arkusz z danymi osobowymi) [wyślemy na maila – wspólny z deklaracją],
 • skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego wykształcenie, np. kopię dyplomu,
 • dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie lub samozatrudnienie jako fizjoterapeuta [wystarczy oświadczenie fizjoterapeuty],

Najbliższe terminy szkoleń:

1)      5-9 wrzesień 2017 (wtorek – sobota)

2)      12-16 wrzesień 2017 (wtorek – sobota)

3)      18-22 wrzesień 2017 (poniedziałek – piątek)

4)      22-26 wrzesień 2017 (piątek – wtorek)

5)      26-30 wrzesień 2017 (wtorek – sobota).

Kolejne terminy będą podawane w najbliższym czasie.

 

Aktualnie posiadamy wolne miejsca we wszystkich terminach. W przypadku większej liczby zgłoszeń na daną edycję kursu, o przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

W pierwszy dzień kursu zajęcia będą rozpoczynać się ok. godz. 14:00. W następne dni od godzin porarannych. W ciągu dnia zaplanowane będzie 8 godzin wykładowych. Pokrywamy koszty i pomagamy zorganizować noclegi w Krakowie (4 noclegi). Zapewniamy też catering podczas szkoleń oraz materiały szkoleniowe.

Jeśli są Państwo zainteresowani zapisem się na kurs, bardzo prosimy o przesłanie na adres mailowy: szkolenia@nowarehabilitacja.pl podstawowe informacje do kontaktu: imię, nazwisko, adres zamieszkania i ew. korespondencyjny (jeśli jest inny), numer telefonu, e-mail i tytuł zawodowy (lic./mgr) oraz termin, jakim byliby Państwo zainteresowani.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.