W ośrodku możliwa jest wszechstronna diagnostyka specjalistyczna. Wykonywane są badania RTG, EKG, ECHO serca, USG naczyń, USG tkanek miękkich, USG stawów, USG tarczycy, badania holterowskie EKG i 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, spirometria, badania równowagi, badania laboratoryjne, biopsje oraz kompleksowa diagnostyka okulistyczna.

 • RTG
 • EKG
 • ECHO SERCA
 • USG żył kończyn dolnych
 • USG tętnic dogłowowych
 • USG brzucha (z ewentualną biopsją)
 • USG tarczycy (z ewentualną biopsją)
 • USG stawów
 • HOLTER EKG
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)
 • próby wysiłkowe EKG
 • Spirometria
 • Diagnostyka okulistyczna (diagnostyka wad wzroku, dobór szkieł okularowych, pomiar ciśnienia śródgałkowego, diagnostyka zaćmy, diagnostyka jaskry, diagnostyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, OCT, USG okulistyczne, pomiar pola widzenia, badanie dna oka, w tym ocena zmian cukrzycowych i nadciśnieniowych, a także diagnostyka wielu innych schorzeń okulistycznych)
 • Badania równowagi na platformie balansowej

CENTRUM TELEOPIEKI

W ośrodku pod koniec 2013 roku zostanie uruchomione Centrum Teleopieki, oparte o system telekardiomonitoringu. To system urządzeń wykorzystywanych do usług telekardiomonitoringu - nowoczesnej metody diagnostycznej umożliwiającej monitorowanie pacjentów (ich funkcji życiowych), podczas czynności dnia codziennego lub samodzielnego wykonywania rehabilitacji w warunkach domowych.

Teletransmiter
miniaturowy, mobilny aparat do telediagnostyki, telerehabilitacji, telemonitoringu oraz teleopieki. Urządzenie jest proste w obsłudze i nie wymaga od pacjenta żadnych dodatkowych czynności (np. podłączania tel. komórkowego do wykonania transmisji). Naciśnięcie jednego przycisku powoduje zapis EKG i jego AUTOMATYCZNĄ wysyłkę do centrum monitorowania kardiologicznego (urządzenie posiada wbudowany modem GSM). Pacjent może zadzwonić do lekarza bezpośrednio z teletransmitera.

Teletransmiter umożliwia prowadzenie zdalnej diagnostyki, zdalnej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych oraz może służyć do długookresowego monitorowania lub teleopieki. Badania automatycznie zostają przesłane do centrum nadzoru kardiologicznego. Istnieje możliwość bezpośredniej komunikacji głosowej z pacjentem - urządzeniem można wykonywać rozmowy telefoniczne z lekarzem lub jednostką nadzorującą, gdyż urządzenie posiada wbudowany zestaw głośnomówiący oraz modem GSM). Nie ma konieczności zakupu baterii wymiennych gdyż urządzenie posiada wbudowany akumulator, który można ładować dołączoną do zestawu ładowarką.

MEDYCYNA SPORTOWA

W ośrodku uruchomiono poradnię medycyny sportowej. Ma to duże znaczenie z uwagi na prowadzoną od kilku lat współpracą z klubami sportowymi piłkarskimi i narciarskimi. Jej zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad ludźmi aktywnymi ruchowo (zarówno zdrowymi, jak i chorymi). Zajmuje się nie tylko zawodnikami sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi, którzy powinny być aktywne fizycznie. Poradnia medycyny sportowej zajmuje się: - kwalifikacją do uprawiania sportu, mającą na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych istotnych dla danej dyscypliny sportowej, - okresowymi badaniami kontrolnymi osób uprawiających sport, umożliwiającymi wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu;

 • optymalizowaniem metod żywienia i treningu sportowców;
 • kontrolą efektów stosowanych metod treningowych;
 • zapobieganiem kontuzjom i urazom;
 • leczeniem i rehabilitacją uszkodzeń ciała powstałych w wyniku uprawiania sportu.

RELAKS I REKREACJA

Nasza firma przygotowała też ofertę usług rekreacyjnych i zabiegów relaksacyjnych, które często mogą stać się kontynuacją lub uzupełnieniem zabiegów rehabilitacyjnych. Oprócz masażu klasycznego wykonujemy też szereg różnych masaży relaksacyjnych i innych zabiegów rekreacyjnych. Prowadzimy dodatkowo fitness rehabilitacyjny i wykonujemy zabiegi wyszczuplające.

BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I ĆWICZENIA KOREKCYJNE

INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z BADANIA:
WCZESNE WYKRYWANIE WAD POSTAWY U DZIECI

NZOZ Nowa Rehabilitacja organizuje grupowe badania fizjoterapeutyczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nastawione na wczesne wykrywanie wad postawy. Badania odbywają się w przedszkolach i szkołach zarówno publicznych, jak i prywatnych i prowadzone są przez magistrów fizjoterapii i rehabilitacji.

Badania przeprowadzane są w ustalonych z dyrekcją przedszkola lub szkoły terminach. Badanie jest wykonywane jedynie u tych dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę na badanie.

Badanie fizjoterapeutyczne obejmuje badanie ustawienia głowy, barków, łopatek, brzucha, kolan, ustawienie i kształt klatki piersiowej, badanie krzywizn kręgosłupa (wykrywanie ewentualnych skrzywień kręgosłupa), ustawienia i wysklepienia stóp, pomiary linijne oraz testy oceniające przykurcze w stawach. Badanie ma charakter przesiewowy. W przypadku stwierdzenia odchyleń w badaniu fizjoterapeutycznym – rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci zostaną przedstawione możliwości dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu 783444444.

Koszt jednorazowego badania fizjoterapeutycznego w trakcie badań grupowych: 12PLN

Zapisy: uiszczenie opłaty oraz wyrażenie zgody na badanie dziecka w sekretariacie przedszkola i szkoły.

Dzieci, u których zostaną rozpoznane wady postawy mogą skorzystać z ćwiczeń korekcyjnych organizowanych przez NZOZ Nowa Rehabilitacja.

Ćwiczenia korekcyjne mogą być prowadzone w grupach 5 - 10 osób w przedszkolu lub szkole (w razie konieczności możliwe zorganizowanie zajęć dla wielu grup) w wyznaczonych przez dyrekcję przedszkola lub szkoły terminach raz w tygodniu (Czas zajęć: 45 min).

Czas trwania ćwiczeń grupowychIlość dzieci w grupieHarmonogram ćwiczeń grupowychKoszt jednorazowych ćwiczeń(od osoby)Koszt miesięcznego cyklu ćwiczeń (4 ćwiczenia)(od osoby)Koszt kwartalnego cyklu ćwiczeń (12 ćwiczeń) (od osoby)*
45 min5 – 101 raz w tygodniu9, 00 PLN36, 00 PLN90, 00 PLN

* miesięczny koszt ćwiczeń korekcyjnych jednego dziecka wynosi 30 PLN miesięcznie (w przypadku opłacenia cyklu)

Cena za jeden semestr wynosi 140 PLN.

Cena za cały rok (przed)szkolny wynosi 250 PLN.

Istnieje także możliwość ćwiczeń indywidualnych lub w parach w naszym ośrodku w Krakowie przy ulicy Komuny Paryskiej 24 (Osiedle Kliny Zacisze). Czas ćwiczeń indywidualnych lub w parach dobierany jest indywidualnie w zależności od wskazań i możliwości dziecka. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu 783444444.

KURSY, SZKOLENIA I WARSZTATY

NZOZ Nowa Rehabilitacja organizuje kursy i szkolenia dla fizjoterapeutów i lekarzy, a także organizuje warsztaty dla pacjentów. Warsztaty dla pacjentów przygotowywane są przez lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów różnych metod.

Organizujemy profesjonalne kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz kursy dotyczące Prawa Pracy.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.