Pod koniec 2013 roku, w związku z rozbudową ośrodka uruchomiony został Oddział dzienny diagnostyki, profilaktyki i rehabilitacji geriatrycznej, mogący obsłużyć do 60 osób na dobę, oraz Oddział dzienny rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Celem Oddziału Diagnostyki, Profilaktyki i Rehabilitacji geriatrycznej ma być szybka i skuteczna diagnostyka schorzeń oraz ocena zagrożenia niepełnosprawnością oraz zapobieganie wystąpieniu dużych zespołów geriatrycznych (upośledzenie mobilności, zaburzenia chodu, równowagi, upadki i urazy, nietrzymanie zwieraczy, niedożywienie, zaburzenia nastroju i funkcji poznawczych, zespoły jatrogenne), a w przypadku ich obecności poprawa stanu funkcjonalnego. Realizacja Projektu w takiej skali, szkolenie personelu medycznego, rozpowszechnienie wyników Projektu pozwoli na późniejsze wykorzystanie jego schematu w innych ośrodkach w Polsce i na świecie.

Pacjenci Oddziału Diagnostyki, Profilaktyki i Rehabilitacji Geriatrycznej uczestniczyć mogą w 3-tygodniowych cyklach diagnostyczno-profilaktycznych, które zakończy się przygotowaniem i przekazaniem pacjentowi i jego rodzinie kompleksowych zaleceń opracowanych w ramach teamu terapeutycznego. Przygotowano kilka typowych modeli diagnostyki i usprawniania, mających możliwość dostosowania cyklu do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

W zależności od wyników badań lekarskich - dodatkowych i specjalistycznych przeprowadzonych na początku cyklu, uczestnicy projektu będą w dalszej części cyklu poddani terapii nastawionej na profilaktykę pierwszorzędową lub drugorzędową. Rehabilitacja geriatryczna będzie dobierana indywidualnie stosownie do potrzeb pacjenta.

Z uwagi na specyfikę i założenia niniejszego Projektu w realizację zaangażowani będą przedstawiciele następujących zawodów medycznych i specjalności:

  • lekarze rehabilitacji medycznej,

  • lekarze specjaliści chorób wewnętrznych,

  • lekarze specjaliści geriatrii,

  • lekarze kardiolodzy,

  • lekarze okuliści,

  • psychologowie,

  • fizjoterapeuci,

  • pielęgniarki,

  • terapeuci zajęciowi.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.