PAKIETY MEDYCZNE DLA FIRM

NZOZ Nowa Rehabilitacja oferuje pakiety medyczne dla firm i instytucji. Od dawna wiadomo, że pakiety medyczne, jakie firma może wykupić dla swoich pracowników poprawiają opinię pracowników na temat swojego Pracodawcy. Dobra opieka medyczna chroni zdrowie Pracowników, a jednocześnie buduje w ich oczach prestiż Pracodawcy.

FRANCZYZA

NZOZ Nowa Rehabilitacja współpracuje także z firmami ubezpieczeniowymi i sieciami abonamentowymi oferującymi prywatne ubezpieczenie zdrowotne oraz prywatne abonamenty medyczne. Jeśli posiadasz takie ubezpieczenie lub abonament możesz zapytać o szczegóły tej współpracy i możliwości skorzystania z naszych usług w ramach Twojego ubezpieczenia lub abonamentu.

Sieci abonamentowe zapraszamy serdecznie do takiej współpracy.

Wykonujemy też usługi medyczne i rehabilitacyjne finansowane przez firmy odszkodowawcze.

WSPÓŁPRACA BARTEROWA

Serdecznie zapraszamy firmy z różnych branż do podjęcia współpracy barterowej. Barter to bezgotówkowa wymiana towarów i/lub usług, czyli towar (bądź usługa) za towar (bądź usługę). Strony uzgadniają wartość towarów lub usług i dążą do tego, żeby bilans był zerowy. Rozliczenia barterowe w żaden sposób nie naruszają przepisów prawa podatkowego. Każda transakcja barterowa powinna być rejestrowana w systemie ksiąg rachunkowych tak samo, jak transakcje gotówkowe i powodować identyczne skutki podatkowe. Jedynie rozliczenia pomiędzy kontrahentami odbywają się bez użycia gotówki, co ułatwia wzrost skali działalności bez angażowania środków finansowych - gotówki czy kredytu bankowego.

BADANIA PROFILAKTYCZNE I OKRESOWE

NZOZ Nowa Rehabilitacja świadczy usługi dla firm i instytucji. Pracodawcy zobowiązani są zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną. Nasze Centrum pomoże Państwu w wywiązaniu się z obowiązku nałożonego na Pracodawców przez przepisy Prawa Pracy. W ramach Poradni Medycyny Pracy organizujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne. Pracodawcom przypominamy, że: 

badania wstępne dotyczą:
nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy,
pracowników po zmianie stanowiska pracy,
sytuacji zmiany charakteru stanowiska pracy pracownika (np. wystąpienia nowych narażeń)
badania okresowe dotyczą:
pracownika pracującego już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
badania kontrolne dotyczą:
każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni

Większym firmom i instytucjom oferujemy także udział lekarza Medycyny Pracy w komisjach BHP, oferujemy działania związane z prewencją narażeń zawodowych, wizytacjami stanowisk pracy, poradnictwem dotyczącym chorób zawodowych. Nową usługą jest także monitoring ważności zaświadczeń. Sami przypomnimy Państwu o terminach badań okresowych i innych czynnościach wynikających z Prawa Pracy.

Oferujemy także szczepienia grupowe.

WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI SPORTOWYMI

NZOZ Nowa Rehabilitacja od kilku lat współpracuje z klubami sportowymi piłkarskimi i narciarskimi. Ostatnio na potrzeby osób uprawiających sport w Ośrodku została utworzona Poradnia Medycyny Sportowej (tu link do poradni). Klubom sportowym oferujemy usługi medyczne i rehabilitacyjne, m.in.:

  • kwalifikację do uprawiania sportu, mającą na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych istotnych dla danej dyscypliny sportowej,
  • okresowe badania kontrolne osób uprawiających sport, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu,
  • optymalizowanie metod żywienia i treningu sportowców,
  • kontrolę efektów stosowanych metod treningowych,
  • profesjonalny trening wydolnościowy oparty o system rehabilitacji kardiologicznej,
  • rehabilitację pourazową,
  • taping medyczny.
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.