Rehabilitacja okołooperacyjna

Rehabilitacja przed i po różnych zabiegach operacyjnych jest kluczowym elementem kompleksowego postępowania. To dzięki takiej rehabilitacji pacjent może wrócić do pełni zdrowia. Sama operacja nie rozwiązuje w pełni problemu. Przed operacjami planowymi pacjent powinien zostać przygotowany do zabiegu, natomiast po zabiegu pacjent powinien przejść odpowiedni cykl rehabilitacyjny. Pogorszenie zdrowia w wielu chorobach wymagających leczenia operacyjnego, nawet po korzystnym zakończeniu samego leczenia operacyjnego, bardzo często wynika z rezygnacji, zaniedbania lub złego prowadzenia rehabilitacji okołooperacyjnej.

 W naszym ośrodku prowadzimy kompleksową rehabilitację okołooperacyjną. Najczęściej takiej rehabilitacji wymagają pacjenci poddawani operacjom:

- jamy brzusznej,

- klatki piersiowej (operacje kardiochirurgiczne, operacje płuc), 

- ginekologicznym, urologicznym i proktologicznym,

- ortopedycznym,

- naczyń obwodowych,

- neurochirurgicznym. 

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Kraków-Południe prowadzone przez NZOZ Nowa Rehabilitacja jest w pełni przygotowane kadrowo i kompleksowo wyposażone, co umożliwia prowadzenie różnych etapów rehabilitacji okołooperacyjnej zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dzięki systemowi telerehabilitacji kardiologicznej rehabilitacja okołooperacyjna może być prowadzona także w warunkach domowych. 

W ośrodku pracują lekarze specjaliści różnych dziedzin operacyjnych: chirurdzy, ortopedzi, kardiochirurdzy, neurochirurdzy. Rehabilitacja okołooperacyjna prowadzona jest przez zespół interdyscyplinarny składający się z lekarzy różnych specjalności (w tym specjalistów rehabilitacji medycznej), fizjoterapeutów, psychologa. 

W ośrodku wykonujemy m.in. próby wysiłkowe EKG, badania spirometryczne i ergospirometryczne (CPET), badania holterowskie EKG i 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi (ABPM), prowadzimy treningi wytrzymałościowe ciągłe i interwałowe z wykorzystaniem najnowszego systemu rehabilitacji kardiologicznej, prowadzimy rejestrację zaburzeń rytmu serca za pomocą tzw. event-holterów.

   W ośrodku wykonujemy również kwalifikacje internistyczne do zabiegów operacyjnych. Możliwe jest także wykonanie wszystkich potrzebnych do takiej kwalifikacji badań dodatkowych, jak ECHO serca, badania holterowskie, konsultacje kardiologiczne, endokrynologiczne, okulistyczne i inne a także odpowiednie badania laboratoryjne. Możliwe są także konsultacje psychologiczne.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.