Od 2010 roku w naszym ośrodku funkcjonuje kilka poradni lekarskich, m.in. rehabilitacyjna, chorób wewnętrznych, geriatrii, neurologiczna i reumatologiczna. Pod koniec 2013 roku NZOZ Nowa Rehabilitacja, w związku z rozbudową ośrodka i uruchomieniem kolejnych gabinetów lekarskich zarejestrował około 70 nowych poradni lekarskich i aktualnie świadczy szeroki zakres świadczeń specjalistycznych, w tym m.in. poradnie chirurgiczną, okulistyczną, endokrynologiczną, kardiologiczną, diabetologiczną, onkoklogiczną. Na potrzeby poradni uruchomiono także pracownie diagnostyczne, takie jak: EKG, USG, ECHO serca, spirometrii, badań holterowskich, punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych. W chwili obecnej cały czas zwiększany jest zakres świadczonych usług.

Porady lekarskie udzielane są w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

 

Wykaz poradni lekarskich:

∗ Poradnia chorób wewnętrznych
∗ geriatryczna
∗ neurologiczna
∗ laryngologii
∗ reumatologiczna
∗ rehabilitacyjna
∗ rehabilitacyjna dziecięca
∗ rehabilitacji narządu ruchu
∗ rehabilitacji narządu ruchu dziecięca
∗ rehabilitacji neurologicznej
∗ rehabilitacji neurologicznej dziecięca
∗ rehabilitacji kardiologicznej
∗ chorób metabolicznych
∗ alergologiczna
∗  alergologiczna dziecięca
∗ diabetologiczna
∗ diabetologiczna dziecięca
∗ endokrynologiczna
∗ endokrynologiczna dziecięca
∗ gastroeneterologiczna
∗ gastroeneterologiczna dziecięca
∗ hematologiczna
∗ onkologii i hematologii dziecięcej
∗ immunologiczna
∗ kardiologiczna
∗ kardiologiczna dziecięca
∗ chorób naczyń
∗ nefrologiczna
∗ nefrologiczna dziecięca
∗ wenerologiczna
∗ dermatologiczna
∗ genetyczna
∗ neurologiczna dziecięca
∗ leczenia bólu
∗ onkologiczna
∗ reumatologiczna dziecięca
∗ chirurgii ogólnej
∗ chirurgii ogólnej dziecięca
∗ chirurgii onkologicznej
∗ chirurgii onkologicznej dziecięca
∗ kardiochirurgiczna
∗ neurochirurgiczna
∗ neurochirurgiczna dziecięca
∗ chirurgii urazowo-ortopedycznej
∗ chirurgii urazowo-ortopedycznej dziecięca
∗ osteoporozy
∗ preluksacyjna
∗ okulistyczna
∗ okulistyczna dziecięca
∗ leczenia zeza
∗ otolaryngologiczna
∗ otolaryngologiczna dziecięca
∗ audiologiczna
∗ logopedyczna
∗ chirurgii szczękowo-twarzowej
∗ medycyny sportowej
∗ chirurgii plastycznej
∗ hepatologiczna
∗ wad postawy
∗ rehabilitacji kardiologicznej dziecięcej
∗ psychologiczna
∗ psychologiczna dziecięca
∗ kardiochirurgiczna dziecięca
∗ nadciśnienia tętniczego
∗ seksuologiczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób typowych dla wieku podeszłego, m.in. zespołów otępiennych, w tym typu Alzheimerowskiego, choroby Parkinsona, zaburzeń orientacji, zaburzeń równowagi, zespołu kruchości (ang. frailty) odleżyn, osteoporozy. Poradnia geriatryczna zajmuje się też zapobieganiu upadkom i ich konsekwencjom.  

Celem działania poradni geriatrycznej jest prowadzenie kompleksowego leczenia chorób wieku podeszłego, planowanie kompleksowej rehabilitacji i opieki, także w warunkach domowych, zapobieganie polipragmazji. 

W poradni pracują znani krakowscy geriatrzy. Pracownia geriatryczna naszego ośrodka ściśle współpracuje z Oddziałem Diagnostyki, Profilaktyki i Rehabilitacji Geriatrycznej, z Centrum Teleopieki oraz innymi poradniami lekarskimi (m.in. internistyczną, kardiologiczną, okulistyczną, neurologiczną, chirurgiczną), poradnią neuropsychologiczną oraz pracowniami diagnostycznymi (m.in. RTG, USG, ECHO, badań holterowskich) prowadzonym przez NZOZ Nowa Rehabilitacja. Dzięki temu pacjenci poradni geriatrycznej naszego ośrodka mogą liczyć na kompleksową opiekę.

Poradnia chorób wewnętrznych

W poradni chorób wewnętrznych lekarze interniści zajmują się m.in. chorobami układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, kostno-stawowego, mięśniowego i tkanek łącznych. Ich decyzje są często punktem wyjścia do dalszego postępowania lekarzy specjalistów. Na poziomie wizyt u internisty dochodzi do weryfikacji postępowania lekarzy specjalistów z różnych dziedzin. Dzięki skupieniu w jednej placówce ponad 60 poradni specjalistycznych, rozpoczęcie leczenia u internisty w Nowej Rehabilitacji oznacza łatwy i szybki dostęp do specjalisty.

Poradnia neurologiczna

Poradnia zajmuje się leczeniem pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego. Zalicza się do nich choroby takie jak: rwa kulszowa, padaczka, migreny, neuropatia, zespoły otępienne i wiele innych. Najczęstszymi objawami tego typu schorzeń są nawracające, długotrwałe bóle głowy, zawroty głowy, drętwienie kończyn, nudności. Jeśli tego typu niepokojące objawy pojawiają się często konieczna jest wizyta u lekarza neurologa.

Poradnia reumatologiczna

W poradni reumatologicznej pomoc znajdą osoby cierpiące na choroby związane ze stanami zapalnymi narządów ruchu, tkanki łącznej czy zwyrodnieniami stawów. Schorzenia te są przyczyną uciążliwych bólów, które często ograniczają możliwości ruchowe stawów, a nawet prowadzą do ich usztywnienia. Często diagnozowanymi przez lekarzy reumatologów schorzeniami są: reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza, zapalenia skórno-mięśniowe, zapalenie powięzi.

Poradnia laryngologii

Poradnia zajmuje się leczeniem i rozpoznawaniem chorób nosa, gardła, krtani, uszu, a także języka, gruczołów ślinowych, zatok przynosowych oraz schorzeń innych części szyi oraz głowy. Lekarz laryngolog zajmuje się leczeniem szeregu chorób m.in.  bólów i zapalenia ucha,  nadmiernego gromadzenia się woskowiny usznej, szumów usznych, przerostu migdałków, chrapania, zapalenia gardła, krtani, zatok, złamania nosa, uszkodzenie przegrody nosowej i wielu innych.

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna zajmuje się leczeniem zarówno wrodzonych jaki i nabytych schorzeń narządów ruchu. Przywrócenie sprawności po urazie jest procesem wymagającym nadzoru lekarza specjalisty rehabilitanta w chorobach narządów ruchu. Lekarz kwalifikują pacjentów na odpowiednie rodzaj rehabilitacji: np. fizykoterapię (m.in. krioterapia, jonoforeza, laser), masaże czy ćwiczenia.

Skorzystaj z szerokiej wiedzy i doświadczenia świetnych specjalistów, oraz najnowszych metod leczniczych.

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej (neurorehabilitacji) przeznaczona jest dla chorych: po udarach i urazach mózgu, cierpiący na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, osób z wszelkimi dysfunkcjami układu nerwowego. Neurolodzy dowodzą, iż ludzki mózg ma niesamowite możliwości samoregeneracji np. po udarach. Niezbędne do tego jest jego stymulowanie, poprzez dostarczanie odpowiednich bodźców. Celem rehabilitacji neurologicznej jest jak największe przywrócenie utraconych w wyniku choroby funkcji, oraz nauczenie pacjenta funkcjonowania w nowej sytuacji.

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej przeznaczona jest dla chorych po przebytych zawałach,  z chorobą niedokrwienną serca, po angioplastyce wieńcowej, po operacjach kardiochirurgicznych oraz tych z przewlekłą niewydolnością serca. Celem rehabilitacji kardiologicznej jest usprawnienie powrotu chorego do pełnej wydajności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, a także ograniczenie ryzyka kolejnych chorób sercowo–naczyniowych.

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna zajmuje się leczeniem zaburzeń gruczołów odpowiedzialnych za wydzielanie hormonów. Działanie układu dokrewnego m.in. tarczycy, przysadki mózgowej, grasica, nadnerczy, jajników czy najądrzy ma znaczenie kontrolne w organizmie. W związku z tym wszelkie nieprawidłowości mogą dawać objawy ogólnoustrojowe np. zaburzenia wzrostu, brak miesiączki, problemy z płodnością, potencją, osłabienie, zaburzenia rytmu serca oraz bardzo wiele innych. Niejednoznaczne objawy lekarz endokrynolog rozpatruje w oparciu o wywiad, oraz szereg badań, możliwych do wykonania także na miejscu.

Poradnia kardiologiczna

Poradnia zajmuje się leczeniem chorób serca i naczyń krwionośnych. Schorzenia te uznaje się za choroby cywilizacyjne, którymi dotkniętych jest coraz więcej osób. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i regularne sprawdzanie stanu zdrowia. Kardiolog zajmuje się rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób takich jak: choroba niedokrwienna serca, choroba nadciśnieniowa, niewydolność serca, zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przemian lipidów, nabyte i wrodzone wady serca.

Poradnia chirurgii ogólnej i proktologii

Poradnia zajmuje się chirurgią ogólną oraz proktologiczną, czyli dotyczącą problemów z jelitem grubym i odbytnicą. Chirurg specjalizuje się leczeniu operacyjnym (zabiegowym), często jednak decyzja lekarza polega na zaniechaniu takiego działania. Fachowa porada niezbędna jest zarówno przed poważnymi operacjami, jaki i przed mniej skomplikowanym zabiegami np. wycięcia brodawki, znamienia czy wrastającego paznokcia.

Wizyta u chirurga proktologa, jest niezbędna w bardzo powszechnym obecnie schorzeniu jakim są żylaki odbytu (hemoroidy). Współczesna medycyna bez problemu potrafi skuteczne opanować tą uciążliwą chorobę i doprowadzić do jej wyleczenia. Wizyta u specjalisty jest niezwykle ważna ponieważ charakterystyczne guzki w odbycie czy pojawienie się krwawienia przy oddawaniu stolca mogą też świadczyć o innych poważnych schorzeniach, dlatego tak ważne jest ich wykluczenie. 

Poradnia chirurgii dziecięcej

Pracownia zajmuje się specjalistyczną materią chirurgii młodych pacjentów. Można w niej zasięgnąć porady lekarza chirurga, specjalisty w zakresie chirurgii dziecięcej np. przed planowanym zabiegiem. Możliwe jest również przeprowadzenie nieskomplikowanych zabiegów chirurgicznych takich jak:

 • nacięcie ropnia w znieczuleniu miejscowym z sączkowaniem,
 • wycięcie wrastającego paznokcia,
 • wycięcie modzela, brodawki bez wykonywania badań histopatologicznych pobranego wycinka.
 • zmiany opatrunku,
 • usuniecie znamienia lub brodawki z przeprowadzeniem badań histopatologicznych.

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna zajmuje się konsultacjami specjalistycznymi w zakresie schorzeń oczu. Najczęściej spotykanym problemem jest pogarszanie się ostrości widzenia, które wymagają stosowania szkieł korekcyjnych. Do okulisty warto jednak zgłosić się nie tylko gdy wzrok psuje się wzrok. Niepokojące objawy to m.in. suchość w oku, pojawianie się ropnej wydzieliny, pieczenie, światłowstręt, ograniczenie pola widzenia, widzenie punktowe. Wiele poważnych schorzeń takich jak zaćma czy jaskra bez odpowiedniego leczenia mogą prowadzić do utraty wzroku.

Dlaczego warto badać się okulistycznie?

Po 50 roku życia znacznie wzrasta ryzyko rozwoju zagrażających widzeniu chorób takich jak jaskra, zaćma i zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD). Ich odpowiednio wczesne wykrycie pozwala na wdrożenie leczenia i zapobiega utracie wzroku.

Osoby chorujące na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze powinny poddawać się corocznym profilaktycznym badaniom okulistycznym,  ponieważ umożliwia to wczesne wykrycie retinopatii cukrzycowej lub nadciśnieniowej i włączenie leczenia. Wczesne leczenie retinopatii cukrzycowej (laserokoagulacje siatkówki) pomaga zapobiec wystąpieniu wielu niebezpiecznych dla widzenia powikłań takich jak cukrzycowy obrzęk plamki, trakcyjne odwarstwienie siatkówki czy krwotoki do wnętrza gałki ocznej.

W naszej poradni okulistycznej oferujemy  badania diagnostyczne oraz leczenie chorób oczu.

Wykonujemy następujące badania:

 • badanie ostrości wzroku z doborem okularów
 • komputerowe badanie wady wzroku (refraktometria) oraz pomiar promienia krzywizny rogówki (keratometria)
 •  test Amslera – badanie przesiewowe  w kierunku AMD (zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem)
 • badanie przedniego odcinka gałki ocznej w lampie szczelinowej (m.in. diagnostyka zaćmy, schorzeń zapalnych gałki ocznej i powiek)
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną (istotne w diagnostyce jaskry)
 • gonioskopię - badanie kąta przesączania przydatne w diagnostyce jaskry
 • badanie dna oka (ocena tarczy nerwu wzrokowego, siatkówki wraz z plamką oraz  naczyń) - ważne  w diagnostyce AMD  i jaskry  a także w  monitorowaniu ocznych powikłań schorzeń ogólnoustrojowych takich jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze

Wykonujemy również  drobne zabiegi okulistyczne takie jak usunięcie ciała obcego z rogówki, spojówki lub spod powieki.

Poradnia okulistyczna dziecięca

Poradnia okulistyczna dziecięca zajmuje się konsultacjami specjalistycznymi w zakresie schorzeń okulistycznych u najmłodszych pacjentów. Warto wybrać się do okulisty gdy dziecko często mruży oczy, zezuje, pojawia się wada wzroku lub gdy w rodzinie występują schorzenia wzroku. Dobór odpowiednich szkieł korekcyjnych pomaga w zahamowaniu postępu wady.

Poradnia leczenia zeza

Poradnia leczenia zeza prowadzi specjalistyczne konsultacje w zakresie leczenia zeza oraz oczopląsu. Schorzenia te polegają na nieprawidłowym ustawieniu gałek jednego lub obojga oczu. Poza aspektem estetycznym jest ono niebezpieczne ponieważ może prowadzić do pogorszenia wzroku. Odpowiednio wcześnie wykryta wada, dzięki podjętemu leczeniu przy pomocy różnych metod, m.in.: leczniczych szkieł, specjalnych kropli lub zaklejania jednego z oczu, może zostać nawet całkowicie wyleczona.

Poradnia leczenia wad postawy

Poradnia leczenia wad postawy zajmuje się pacjentami z wadami rozwojowymi oraz zniekształceniami w układzie mięśniowo-szkieletowym. Schorzenia takie jak skrzywienia kręgosłupa (m.in. hiperlordoza, skolioza, kifoza), płaskostopie, stopa szpotawa, stopa koślawa wymagają fachowego rozpoznania oraz wdrożenia odpowiedniej terapii przez lekarza ortopedę.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.