Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego obsługi prawnej

nr 01/EOG/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Załącznik numer 2 - kryteria

Załącznik numer 3 - wzór umowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania elektronicznej wersji dokumentacji medycznej    i elektronicznych formularzy (EDM/CRM)

nr 02/EOG/2015 z dnia 01 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

Załącznik numer 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej na potrzeby kwalifikacji pacjentów

nr 03/EOG/2015 z dnia 01 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia fizjoterapeutów na potrzeby kwalifikacji pacjentów do cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 04/EOG/2015 z dnia 01 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu konkursu ofert

- dotyczy zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej na potrzeby kwalifikacji pacjentów nr 3/EOG/2015

Treść zawiadomienia

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia lekarzy na potrzeby kwalifikacji pacjentów

nr 05/EOG/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zaprojektowania, składu i wykonania materiałów promocyjnych

nr 06/EOG/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji szkoleń dla personelu medycznego wewnętrznego Nowa Rehabilitacja  Sp. z o.o.

nr 07/EOG/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik numer 2 - forumularz ofertowy

Załącznik numer 3 - wykaz wykładowców

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu materiałów eksploatacyjnych biurowych

nr 08/EOG/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia fizjoterapeutów na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 09/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia lekarza geriatry na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 10/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia terapeuty zajęciowego na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 11/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia personelu medycznego do wykonywania badań diagnostycznych na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 12/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia lekarzy do poradni rehabilitacyjnej na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 13/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia okulisty na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 14/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia lekarza prowadzącego na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 15/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia pracowników obsługi telefonicznej pacjentów zainteresowanych udziałem w Projekcie oraz pracowników rejestracji i obsługi telefonicznej na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 16/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia lekarza kardiologa lub lekarza echokardiografisty na potrzeby obsługi Centrum Teleopieki na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 17/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia psychologa na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 18/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia technika EKG do opisywania badań holterowskich EKG na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 19/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia sekretarki medycznej na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 20/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę kierownika zarządzającego projektem

nr 21/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę specjalisty ds. administracyjno-księgowych

nr 22/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia kierwonika naukowego projektu na umowę o pracę

nr 23/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia specjalisty ds. teleopieki

nr 24/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia informatyka

nr 25/EOG/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu sprzętu terapeutycznego

nr 26/EOG/2015 z dnia 01 września 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego części obsługi informatycznej systemu teleopieki

nr 27/EOG/2015 z dnia 07 września 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego nadzoru i bieżącej obsługi informatycznej systemu teleopieki i elektronicznej dokumentacji medycznej Integra TIS2

nr 28/EOG/2015 z dnia 14 września 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi dostępu do internetu (łącze symetryczne-fault tolerant) dla Centrum Teleopieki

nr 29/EOG/2015 z dnia 14 września 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego i drukarek

nr 30/EOG/2015 z dnia 21 września 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia kierownika naukowego projektu na umowę o pracę

nr 31/EOG/2015 z dnia 21 września 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania dwujęzycznego portalu internetowego na temat Projektu oraz aktualizacji jego treści przez okres 18 miesięcy

nr 32/EOG/2015 z dnia 21 września 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia informatyka

nr 33/EOG/2015 z dnia 22 września 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych dla pacjentów

nr 34/EOG/2015 z dnia 24 września 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Zawiadomienie o odwołaniu zapytania ofertowego nr 34/EOG-2015 z dnia 24 września 2015 roku dotyczącego zakupu materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych dla pacjentów

Treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia pracowników obsługi telefonicznej pacjentów zainteresowanych udziałem w Projekcie oraz pracowników rejestracji i obsługi telefonicznej na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 35/EOG/2015 z dnia 01 października 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych dla pacjentów

nr 36/EOG/2015 z dnia 01 października 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia fizjoterapeuty na stanowisko kierownika zmiany na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych dla pacjentów

nr 37/EOG/2015 z dnia 01 października 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia personelu medycznego do wykonywania badań diagnostycznych na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 38/EOG/2015 z dnia 19 października 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia fizjoterapeuty na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 39/EOG/2015 z dnia 23 października 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia lekarza geriatry na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 40/EOG/2015 z dnia 26 października 2015 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia terapeuty zajęciowego na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 41/EOG/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji sześciu wydarzeń "dni otwartych" w ramach projektu

nr 42/EOG/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji konferencji informacyjnych o Projekcie (sztuk 2) oraz przygotowania i emisji reklam radiowych o Projekcie (pakiet) - mających na celu rekrutację pacjentów oraz informację o Projekcie w ramach projektu

nr 43/EOG/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę sekretarki medycznej na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 44/EOG/2016 z dnia 1 marca 2016 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia fizjoterapeuty na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 45/EOG/2016 z dnia 16 maja 2016 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę sekretarki medycznej na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 46/EOG/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia lekarza geriatry na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 47/EOG/2016 z dnia 1 września 2016 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia lekarza do poradni rehabilitacyjnej na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 48/EOG/2016 z dnia 1 września 2016 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia personelu medycznego do wykonywania badań diagnostycznych na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 49/EOG/2016 z dnia 1 września 2016 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę sekretarki medycznej na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych

nr 50/EOG/2016 z dnia 15 września 2016 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania oraz publikacji ogłoszeń prasowych (emjisji reklam) w prasie regionalnej, ogólnopolskiej i branżowej medycznej związanych z promocją Projektu, w tym w szczególności promocją szkoleń dla personelu medycznego - mających na celu rekrutację uczestników szkoleń oraz informację o Projekcie (pakiet)

nr 51/EOG/2016 z dnia 25 października 2016 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i dostawy poczęstunku (cateringu) dla uczestników szkoleń dla personleu medycznego zewnętrznego w ramach projektu

nr 52/EOG/2016 z dnia 25 października 2016 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zaprojektowania, składu i wykonania materiałów szkoleniowych i promocyjnych szkoleń dla personelu medycznego w ramach projektu

nr 53/EOG/2016 z dnia 25 października 2016 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania obliczeń statystycznych obejmujących wyniki przeprowadzonych w ramach projektu badań diagnostycznych

nr 54/EOG/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

Załącznik numer 2 -Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania raportu z prac analitycznych zrealizowanych w ramach projektu

nr 55/EOG/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

Załącznik numer 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego opracowania podręcznika w zakresie stosowania nowych standardów w zakresie diagnostyki, rehabilitacji i profilaktyki geriatrycznej w odniesieniu do projektu

nr 56/EOG/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania konsultacji podologicznych 240 pacjentów w ramach rozszerzonego zakresu proejktu

nr 57/EOG/2017 z dnia 4 lutego 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu

nr 58/EOG/2017 z dnia 4 lutego 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji pięciu wydarzeń "dni otwartych" w ramach rozszerzonego zakresu

nr 59/EOG/2017 z dnia 4 lutego 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków czystości na potrzeby realizacji cykli diagnostyczno-terapeutycznych dla pacjentów w ramach rozszerzonego zakresu projektu

nr 60/EOG/2017 z dnia 4 lutego 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania oraz dystrubucji folderów informacyjnych o Projekcie oraz przygotowan i publikacji ogłoszeń prasowych (emisji reklam) w prasie regionalnej i branżowej medycznej związanych z promocją roszerzonego zakresu Projektu, w tym w szczególności promocją szkoleń dla personelu medycznego - mających na celu rekrutację uczestników szkoleń oraz informację o Projekcie (pakiet) w ramach rozszerzonego zakreu projketu

nr 61/EOG/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i dostawy materiałów szkoleniowych oraz organizacji i dostawy poczęstunku (cateringu) dla uczestników szkoleń dla personelu medycznego zewnętrznego w ramach rozszerzonego zakresu projektu

nr 62/EOG/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania oraz wykonania internetowej kampanii promocyjnej szkoleń dla personelu medycznego oraz aktualizacji treści portalu internetowego Projektu przez okres 3 miesięcy w ramach rozszerzonego zakresu projektu

nr 63/EOG/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu

nr 64/EOG/2017 z dnia 20 marca 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania obliczeń statystycznych oraz przygotowania raportu z prac analitycznych obejmujących wyniki przeprowdzonych badań diagnostycznych w ramach rozszerzonego zakresu projektu

nr 65/EOG/2017 z dnia 20 marca 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

Załącznik numer 2 -Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania składu oraz druku raportów z prac analitycznych oraz podręcznika w ramach projektu

nr 66/EOG/2017 z dnia 20 marca 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowanem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego modelu kompleksowej interdyscyplinarnej diagnostyki i terapi geriatrycznej w oparciu o nowy produkt i usługę pod nazwą GERIATRYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-REHABILITACYJNE

nr 1/RPOWM/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - forumularz ofertowy

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i dostawy materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia

nr 01/NPZ/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Protokół otwarcia ofert - protokół dostępny na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert - zawiadomienie dostępne na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego promocji

nr 02/NPZ/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Protokół otwarcia ofert - protokół dostępny na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert - zawiadomienie dostępne na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i dostawy poczęstunku (cateringu) dla uczestników szkoleń

nr 03/NPZ/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Protokół otwarcia ofert - protokół dostępny na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert - zawiadomienie dostępne na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń

nr 04/NPZ/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Protokół otwarcia ofert - protokół dostępny na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert - zawiadomienie dostępne na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zakontraktowania wykładowców - dietetyków

nr 05/NPZ/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Załącznik numer 2 - Program kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej

Protokół otwarcia ofert - protokół dostępny na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert - zawiadomienie dostępne na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zapewnienia zaplecza szkoleniowego do zajęć praktycznych

nr 06/NPZ/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Załącznik numer 2 - Program kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej

Protokół otwarcia ofert - protokół dostępny na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert - zawiadomienie dostępne na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego odzieży ochronnej

nr 07/NPZ/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Protokół otwarcia ofert - protokół dostępny na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert - zawiadomienie dostępne na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zakontraktowania wykładowców - lekarzy specjalistów geriatrii

nr 08/NPZ/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Załącznik numer 2 - Program kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej

Protokół otwarcia ofert - protokół dostępny na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert - zawiadomienie dostępne na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zakontraktowania wykładowców - specjalistów w dziedzinie fizjoterapii

nr 09/NPZ/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Załącznik numer 2 - Program kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej

Protokół otwarcia ofert - protokół dostępny na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert - zawiadomienie dostępne na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zakontraktowania wykładowców - lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej

nr 10/NPZ/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Załącznik numer 2 - Program kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej

Protokół otwarcia ofert - protokół dostępny na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert - zawiadomienie dostępne na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego dotyczącego zakontraktowania fizjoterapeutów do prowadzenia zajęć dydaktycznych

nr 11/NPZ/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku

Treść ogłoszenia

Załącznik numer 1 - formularz ofertowy

Załącznik numer 2 - Program kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej

Protokół otwarcia ofert - protokół dostępny na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert - zawiadomienie dostępne na stronie do dnia 09.11.2017, od dnia 10.11.2017 do wglądu w Biurze Projektu

 

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.